7R publikuje raport ESG i wskazuje cele na lata 2022-2025

7R publikuje raport ESG i wskazuje cele na lata 2022-2025

Warszawa, 23 czerwca 2022

7R, polski deweloper specjalizujący się w dostarczaniu innowacyjnych i ekologicznych powierzchni magazynowo-przemysłowych, opublikował swój pierwszy raport ESG, wyznaczając cele zrównoważonego rozwoju dla spółki do 2025 roku. Priorytetem pozostaje dążenie do neutralności klimatycznej firmy i wspieranie klientów w tym zakresie. 7R deklaruje, że ESG stanowi fundament jej działalności i jest wpisane w długofalową strategię podnoszenia wartości samej firmy, jak i jej produktów, na czym zyskują najemcy, inwestorzy, lokalne społeczności i pracownicy. 

W 2021 roku 7R oddało do użytku 400 tys. mkw. certyfikowanej powierzchni. W tym czasie firma współpracując z funduszami inwestycyjnymi sprzedała 17 projektów za łączną kwotę 400 mln euro. Powiększył się także portfel nieruchomości zarządzanych przez 7R i obecnie wynosi ponad 1 mln mkw. Obecnie w trakcie budowy jest ok. 570 000 mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej. Wśród priorytetów 7R, na równi z takimi wartościami jak innowacyjność, jakość czy technologie przyszłości, jest także prowadzenie działalności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

- Budujemy nasz biznes z troską o planetę i społeczności lokalne, a także w zgodzie z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego. Zrównoważony biznes to fundament naszej działalności i główny priorytet w strategii podnoszenia wartości 7R. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby interesariuszy – inwestorów, najemców, społeczności i pracowników, oraz utrzymać stabilną pozycję na rynku, opracowaliśmy szereg polityk ESG i konsekwentnie wdrażamy je w ramach przyjętego modelu biznesowego – mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel oraz prezes zarządu 7R.

Strategia 7R w zakresie ESG, która będzie obowiązywać w latach 2022-2025, będzie opierać się na trzech filarach strategicznych: dążeniu do neutralności klimatycznej, wspieraniu społeczności lokalnych i rozwoju pracowników oraz działaniu zgodnie z przyjętym ładem korporacyjnym.

Wspólnie w kierunku neutralności klimatycznej

7R zapewnia najemcom innowacyjne rozwiązania, które ograniczają zużycie energii i emisji dwutlenku węgla, a także chronią bioróżnorodność poprzez zwiększanie efektywności gospodarki odpadami i surowcami w ramach obiegu zamkniętego.

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu to ogromne wyzwanie, szczególnie w naszej branży, dlatego w polityce ESG kładziemy nacisk na aspekty środowiskowe prowadzonej działalności. Jakość naszych obiektów i ich przyjazność środowisku jest dla nas kwestią kluczową. Również od generalnych wykonawców wymagamy spełniania surowych norm środowiskowych. Wszystko po to, aby maksymalizować efektywność energetyczną obiektów, a przy tym minimalizować ich ślad węglowy. Dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednich systemów wspieramy najemców w osiągnięciu neutralności klimatycznej, czego potwierdzeniem jest wysoka ocena, którą nasze obiekty uzyskują w procesie certyfikacji BREEAM – mówi Tomasz Lubowiecki.

7R oferuje swoim klientom wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, zwiększoną izolacyjność ścian i dachu, oświetlenie LED czy system zarządzania zużyciem energii – przynoszą one realne korzyści zarówno dla samego środowiska (redukcja emisji CO2), jak i najemców, w postaci zmniejszonych kosztów eksploatacji budynków. Analizy przeprowadzone przez 7R dla obiektu magazynowego o powierzchni 20 tys. mkw. dowodzą, że pobór energii w budynku zostaje ograniczony nawet o 50 proc. Z kolei ładowarki do aut elektrycznych, nasadzenia roślinności, łąki kwietne czy zielone dachy pozwalają na redukcję emisji dwutlenku węgla o około 381 ton rocznie.

7R deklaruje w raporcie, że do 2023 roku opracuje plan dekarbonizacji zgodny z metodyką SBTi, a wszystkie magazyny dewelopera będą certyfikowane BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”.

Dla pracowników i sąsiadów

Realizując założenia obszaru Social responsibility 7R angażuje się w szereg inicjatyw, dzięki którym buduje dobrosąsiedzkie stosunki z lokalnymi społecznościami. Część inwestycji dewelopera obejmuje m.in. tworzenie dodatkowych dróg, z których korzystają mieszkańcy, czy remonty już istniejących szlaków komunikacyjnych. Firma wspiera także lokalne drużyny sportowe oraz młodych artystów w ramach inicjatywy 7R Warehouse of art.

- Relacje z lokalną społecznością są niezbędne do rozwoju naszego biznesu. Wierzymy, że planowane zwiększenie nakładów na inicjatywy proekologiczne jeszcze bardziej wzmocnią nasze stosunki z lokalnymi społecznościami. Równie mocno dbamy także o komfort osób zatrudnionych w 7R. Tylko na przestrzeni ostatnich 2 latach liczba naszych pracowników podwoiła się. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić tym i wszystkim nowym osobom zatrudnionym w 7R warunki do ciągłego rozwoju zawodowego, a także dostęp do nowoczesnych narzędzi, szkoleń i benefitów – mówi Tomasz Lubowiecki.

Wiarygodny partner biznesowy

7R działa zgodnie z polityką i procedurami z obszaru ładu korporacyjnego, regulującego relacje wewnątrz firmy oraz reprezentującego łańcuch wartości firmy. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania inwestorów i klientów zagranicznych zostaną one dostosowane do międzynarodowych standardów zarządzania. W 2021 roku deweloper przyjął Kodeks Dobrych Praktyk, który definiuje kluczowe wartości biznesowe oraz zasady etycznego prowadzenia działalności.

W opublikowanym raporcie firma 7R zobowiązuje się, że będzie regularnie monitorowała postępy wdrożenia polityki oraz analizowała potencjalne ryzyka w tym zakresie. Raz w roku przewidziana jest sesja planowania strategicznego, podczas której możliwa będzie weryfikacja zobowiązań ESG na podstawie analizy bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Przy opracowaniu raportu 7R współpracowało z firmą Deloitte. Deloitte uczestniczył w procesie przygotowywania raportu ESG w charakterze doradcy (w zakresie wdrażania globalnych standardów GRI).

 

Źródło: 7rsa.pl